Technologia

NASza TECHNOLOGIA toruje DROGĘ KU GOSPODARCE OBIEGU ZAMKNiętego (Z aNG. Circular economy)

Dostosowane do potrzeb projektowanie modułowe (tzw. reguła Lego)

selektywne usuwanie inhibitorów procesowych
selektywny odzysk cennych substancji chemicznych i docelowe usuwanie Substancji zanieczyszczającyh środowisko zE STRUMIENI ODPADOWYCH

ZAsTosowania dla naszej technologii

Przemysł spożywczy

Odzysk składników spożywczych ze strumieni odpadowych
Odzysk wody

Przemysł biotechnologiczny

Odzysk cennych substancji chemicznych ze strumieni odpadowych
Usuwanie inhibitorów procesowych

PRZEMYSł farmaceutyczny

Usuwanie polutantów ze strumieni odpadowych
Odzysk rozpuszczalników

pRzemysł chemiczny

Odzysk cennych substancji chemicznych ze strumieni odpadowych
Usuwanie polutantów ze strumieni odpadowych